Ostatnia aktualizacja 11.09.2023 r.Serwis działa od 2001 roku 

Cotygodniowe Warsztaty Wokalne w Warszawie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Cotygodniowych Warsztatach Wokalnych.

Już 03.10.2023 r. rusza 32 edycja
Cotygodniowych Warsztatów Wokalnych
spotkanie pierwsze - pokazowe - bezpłatnie

- wystarczy wysłać zgłoszenie i przyjść!


INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wiele osób pragnie systematycznie szkolić wokal. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały CWW. Niektóre osoby chętnie pójdą do kina, na siłownię, na basen czy do fitness klubu, inne na naukę języków czy właśnie na warsztaty wokalne.

W semestrze "Jesień 2023" zajęcia odbywać się będą w 3 grupach we wtorki, środy i czwartki, a jeśli zabrakłoby miejsc dodatkowa grupa spotykać się będzie w piątki.

Wtorki - CWW grupa początkująca

Środy - CWW grupa zaawansowana I

Czawartki - CWW grupa zaawansowana II

Na profesjonalnych zajęciach dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia uczestnicy pracują nad emisją głosu i dykcją lecz przede wszystkim uczą się śpiewu. Dzięki warsztatom każdy ma szansę odkryć swój potencjał wokalny, zyskać poczucie własnej wartości nabrać odwagi nie tylko scenicznej i wybić się z tłumu. To również okazja do spotkań dla osób o podobnych zainteresowaniach – kochających śpiewanie. W trakcie zajęć i poza nimi wspieramy się, doradzamy, kibicujemy sobie nawzajem, a po nich tęsknimy do kolejnego spotkania. Zawiązują się przyjaźnie na długie lata.

Szkolenie zakończymy uroczystymi koncertami w niedzielę 11.02.2024 r. oraz dodatkowym niezwykłym koncertem tylko dla chętnych 18.02.2024 r.
https://youtu.be/y5F1lqiSVfc


GRUPA POCZĄTKUJĄCA

We wtorki w godz. 19:30-21.30 spotykać się będzie grupa realizująca program dla początkujących.

Pierwsze spotkanie wtorkowe 03.10.2024 - pokazowe jest bezpłatne i niezobowiązujące do udziału w szkoleniu.

Na kolejnych 15 spotkaniach we wtorki uczestnicy zapoznając się ze sztuką wokalną, będą mieli możliwość korzystania ze sprzętu estradowego i profesjonalnych podkładów muzycznych. W części teoretycznej spotkań poruszane będą zagadnienia bezpośrednio związane z wokalistyką (dobór repertuaru, poszukiwanie właściwej interpretacji, uwagi na temat wizerunku scenicznego, jak radzić sobie z tremą, higiena aparatu głosowego itp.). W grupie będzie maksymalnie 10 uczestników.

Wszyscy uczestnicy koncertów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w sesji nagraniowej, w wyniku której otrzymają pamiątkową wirtualną płytę długogrającą z nagraniami wszystkich uczestników zajęć.

Warsztatowicze między spotkaniami mają również możliwość korzystania nieodpłatnie z sal prób wyposażonych w nagłośnienie estradowe.

Zajęcia w grupie podstawowej przeznaczone są przede wszystkim dla początkujących wokalistów, dolna granica wieku to 14 lat, górnej granicy nie ma, najstarszy uczestnik miał 70 lat :-), czym potwierdził, że na naukę śpiewu nigdy nie jest za późno.

Osoby systematycznie uczęszczające otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

OPŁATY: Grupa wtorkowa - początkująca

Opłata za cały semestr "Jesień 2023" wynosi 1150 zł.

Opłata obejmuje:

 • 15 ponad 2 godzinnych spotkań grupowych (w grupie początkującej pierwsze spotkanie jest bezpłatne) Planowo nie mamy zajęć 31.10.2023, 19.12.2023, 26.12.2023, 16.01.2024, 23.01.2024 r.;

 • gratis obowiązkowe spotkanie indywidualne 30-minutowe;

 • 60 minutową profesjonalną sesję nagraniową, podczas której uda się zarejestrować jedną piosenkę. Uczestnicy otrzymają m.in. swoje nagrania na wspólnej wirtualniej płycie długogrającej

 • nieodpłatne (ograniczone jedynie grafikiem i wcześniejszymi zapisami) korzystanie z 3 sal prób wyposażonych w sprzęt estradowy;

 • podkłady muzyczne;

 • udział w koncercie finałowym warsztatów tylko dla chętnych w grupie początkującej;

 • sesję fotograficzną podczas koncertu finałowego
  - kliknij link do sesji z poprzednich warsztatów:
  KLIKNIJ

Opłaty, ryczałtowo za cały kurs, przyjmowane są przelewem po spotkaniu pokazowym. Pierwsze spotkanie we wtorek 03.10.2023 r. - pokazowe jest bezpłatne i niezobowiązujące do udziału w szkoleniu.

W grupie początkującej będzie maksymalnie 10 uczestników.

Ważne! W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub nieobecności na zajęciach opłata nie będzie zwracana. Jeśli pojawi się potrzeba odpracowania zajęć można przyjść gościnnie do grup pozostałych. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy uczestnik zachoruje lub np. zostanie zmuszony do odbycia kwarantanny.

ZAPISY:

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: spiewajmy@akcja.pl
a powinny zawierać:
imię i nazwisko, telefon oraz wybór grupy.

Miejsce spotkań:
Piwnica Artystyczna Nutka Café , Warszawa, ul. Obozowa 82A


GRUPY ZAAWANSOWANE

We środy i czwartyki w godz. 20.00-22.00
przede wszystkim zapraszamy uczestników poprzednich edycji warsztatów, na zajęcia w grupach dla zaawansowanych. W tym semestrze wszystkie grupy przygotowują koncert pt. "Najpiękniejsze piosenki o miłości".

Zapraszam do zapisania się do grupy facebook'owej www.facebook.com/groups/504741396270694.

W grupach zaawansowanych mogą znaleźć się również wokaliści nie biorący udziału wcześniej w Cotygodniowych Warsztatach Wokalnych, osoby traktujące warsztaty np. jako uzupełnienie lekcji indywidualnych, kształcący się również poza naszą placówką. Zapisanie się do tej grupy wymaga wcześniejszego przesłuchania kwalifikacyjnego.

W grupach zaawansowanych będzie maksymalnie po 10 uczestników.

OPŁATY: Grupa środowa i czwartkowa

Opłata za semestr "Jesień 2023" wynosi 1200 zł.

Opłata obejmuje:

 • 15 ponad około dwugodzinnych spotkań grupowych w dużej grupie lub około 90 minutowych w mniejszej gupie;

 • gratis, nieobowiązkowe spotkanie indywidualne 30-minutowe;

 • 60 minutową profesjonalną sesję nagraniową, podczas której uda się zarejestrować jedną piosenkę. Uczestnicy otrzymają m.in. swoje nagrania na wspólnej wirtualniej płycie długogrającej

 • nieodpłatne (ograniczone jedynie grafikiem i wcześniejszymi zapisami) korzystanie z sal prób wyposażonych w sprzęt estradowy;

 • podkłady muzyczne;

 • udział w koncercie finałowym warsztatów z nagraniem wideo (dla chętnych w grupie początkującej, obowiązkowe w pozostałych);

 • sesję fotograficzną podczas koncertu finałowego
  - kliknij link do sesji z poprzednich warsztatów:
  KLIKNIJ

Opłaty w grupach zaawansowanych, ryczałtowo za cały kurs, przyjmowane są przelewem po dokonaniu zapisu e-mailem.

Płatność można podzielić na 2 raty. Połowę wpłacić potwierdzając zapis, pozostałość gotówką na jednym z pierwszych spotkań. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu opłata nie będzie zwracana.

Grupa wtorkowa rozpoczyna zajęcia 03.10.2023 r.
Grupa środowa rozpoczyna zajęcia 04.10.2023 r.
Grupa czwartkowa rozpoczyna zajęcia 05.10.2023 r.

Szkolenie zakończymy koncertami 11.02.2024 r. i 18.02.2024 r.

Ważne! W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub nieobecności na zajęciach opłata nie będzie zwracana. Jeśli pojawi się potrzeba odpracowania zajęć można przyjść gościnnie do grup pozostałych. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy uczestnik zachoruje lub np. zostanie zmuszony do odbycia kwarantanny.

Pierwszeństwo na liście mają uczestnicy poprzednich edycji cotygodniowych warsztatów wokalnych.

Zakładamy, że w grupach zaawansowanych będzie 8-10 osób i spotkania będą trwały około 2 godziny. Podczas spotkania każdy uczestnik wejdzie na scenę co najmniej 2 razy, więcej jeśli będzie przygotowywać również piosenki w duecie.

Jeśli byłby kłopot ze znalezieniem takiej liczby uczestników przewiduję zmniejszenie liczby do 6-7 osób i skrócenie zajęć. Spotkania rozpoczynałyby się 30 minut później i mniej więcej tyle byłyby krótsze. Każdej osobie poświęcilibyśmy tyle samo czasu.


NIESYSTEMATYCZNY UDZIAŁ:

Istnieje również możliwość nieregularnego udziału w zajęciach - o ile będą wolne miejsca. W takim przypadku koszt uczestnictwa płatny każdorazowo po zajęciach
wynosi
100 zł od osoby. Z tej formy mogą skorzystać również osoby pragnące zorientować się, czy zajęcia spełniają ich oczekiwania. W takim przypadku konieczne jest również wcześniejsze zgłoszenie e-mailem. W cenie wejścia nie są uwzględnione koszty sesji nagraniowej. Osoba uczęszczająca niesystematycznie, chcąca skorzystać z sesji pokoncertowej będzie musiała za nagranie dodatkowo zapłacić.


Bardzo proszę zainteresowane osoby o zgłoszenia e-mailem, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 606 607 826.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.

Damian Czarnecki


Plan cotygodniowych spotkań w grupie dla początkujących wokalistów

I. ROZGRZEWKA APARATU MOWY – czas ok. 20 minut

1. Ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za poprawną pracę aparatu mowy.
2. Seria ćwiczeń artykulacyjnych.
3. Seria ćwiczeń dykcyjnych.


II. ĆWICZENIA ODDECHOWE – czas ok. 10 minut

1. Ćwiczenia fizyczne całego ciała.
2. Seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech PRZEPONOWO-ŻEBROWY pozwalająca uzmysłowić istnienie i funkcjonowanie przepony
i całego układu oddechowego.


III. ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU – czas ok. 30 minut

1. Połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych.
2. Ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu.
3. Wprawki wokalne mające na celu poprawienie brzmienia głosu
w niewygodnych rejestrach.

IV. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM WOKALU ,
NAUKA PIOSENEK, PUBLICZNE PREZENTACJE CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW
- czas ok. 60 minut

W tej części na każdym spotkaniu będą poruszane różne zagadnienia, najczęściej w formie wykładu - prezentacji. Co drugie spotkanie będzie przeznaczane na pracę indywidualną z uczestnikami.


Wstępna lista tematów do IV części zajęć, na czerwono zaznaczane są tematy pozostałe do omówienia:

1. Uwagi na temat wizerunku scenicznego i zachowania przed publicznością.
2. Dobór repertuaru.
3. Praca z mikrofonem.
4. Próba znalezienia odpowiedniej interpretacji piosenki.
5. Wskazanie niedoskonałości warsztatowych i próba ich eliminacji.
6. Elementy mające wpływ na udany występ na festiwalach.
7. Nauka wspólnych piosenek (zbiorówek).
8. Higiena głosu, sposoby radzenia sobie z niedyspozycją głosu.
9. Stres, jak radzić sobie z przeszkadzającą tremą.
10. Najczęściej popełniane błędy techniczne – wyszczególnienie.
11. Najczęściej popełniane błędy dykcyjne i językowe.
12. Poprawny oddech przeponowo-żebrowy (wykład z prezentacją).
13. Prezentacja programów komputerowych niezbędnych dla wokalistów.Oraz wiele innych zagadnień wskazanych bezpośrednio przez uczestników zajęć.


Plan cotygodniowych spotkań
w grupach zaawansowanych

I. ROZGRZEWKA WOKALNA – czas ok. 15 minut

II. PRZYGOTOWYWANIE KONCERTU – czas ok. 105 minuthttp://www.youtube.com/watch?v=2qNv0KDhyXM

Piosenka finałowa koncertu kończącego CWW w czerwcu 2013 r.


kliknij plakat aby powiększyć

Zapraszam na indywidualne lekcje śpiewu

Zajęcia odbywają się w Warszawie na Woli
w Klubie Edukacji Muzycznej, ul. Obozowa 82A

Wolne terminy na zajęcia indywidualne - proszę kliknąć
   


Copyright © 2001-2023 Śpiewajmy