Ostatnia aktualizacja 27.09.2022 r.Serwis działa od 2001 roku 

Cotygodniowe Warsztaty Wokalne w Warszawie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Cotygodniowych Warsztatach Wokalnych.

Już 04.10.2022 r. rusza 31 edycja
Cotygodniowych Warsztatów Wokalnych
spotkanie pierwsze - pokazowe - bezpłatnie

- wystarczy wysłać zgłoszenie i przyjść!


INFORMACJE PODSTAWOWE:

Wiele osób pragnie systematycznie szkolić wokal. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały CWW. Niektóre osoby chętnie pójdą do kina, na siłownię, na basen czy do fitness klubu, inne na naukę języków czy właśnie na warsztaty wokalne.

W semestrze "Jesień 2022" zajęcia odbywać się będą w 3 grupach we wtorki, środy i czwartki, a jeśli zabrakłoby miejsc dodatkowa grupa spotykać się będzie w piątki.

Wtorki - CWW grupa początkująca I

Wtorki - CWW grupa zaawansowana II

Środy - CWW grupa zaawansowana III

Czawartki - CWW grupa zaawansowana IV

Na profesjonalnych zajęciach dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia uczestnicy pracują nad emisją głosu i dykcją lecz przede wszystkim uczą się śpiewu. Dzięki warsztatom każdy ma szansę odkryć swój potencjał wokalny, zyskać poczucie własnej wartości nabrać odwagi nie tylko scenicznej i wybić się z tłumu. To również okazja do spotkań dla osób o podobnych zainteresowaniach – kochających śpiewanie. W trakcie zajęć i poza nimi wspieramy się, doradzamy, kibicujemy sobie nawzajem,
a po nich tęsknimy do kolejnego spotkania. Zawiązują się przyjaźnie na długie lata.

Szkolenie zakończymy uroczystymi koncertami w niedzielę 18.12.2022 r.

https://youtu.be/y5F1lqiSVfc


GRUPA POCZĄTKUJĄCA

W piątki w godz. 20:00-22.00 spotykać się będzie grupa realizująca program dla początkujących.

Pierwsze spotkanie piątkowe 01.04.2022 - pokazowe jest bezpłatne i niezobowiązujące do udziału w szkoleniu.

Na kolejnych 12 spotkaniach w piątki uczestnicy zapoznając się ze sztuką wokalną, będą mieli możliwość korzystania ze sprzętu estradowego i profesjonalnych podkładów muzycznych. W części teoretycznej spotkań poruszane będą zagadnienia bezpośrednio związane z wokalistyką (dobór repertuaru, poszukiwanie właściwej interpretacji, uwagi na temat wizerunku scenicznego, jak radzić sobie z tremą, higiena aparatu głosowego itp.). W grupie będzie maksymalnie 10 uczestników.

Wszyscy uczestnicy koncertów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w sesji nagraniowej, w wyniku której otrzymają pamiątkową wirtualną płytę CD z nagraniami wszystkich uczestników zajęć.

Warsztatowicze między spotkaniami mają również możliwość korzystania nieodpłatnie z sali prób wyposażonej w nagłośnienie estradowe.

Zajęcia w grupie podstawowej przeznaczone są przede wszystkim dla początkujących wokalistów, dolna granica wieku to 14 lat, górnej granicy nie ma, najstarszy uczestnik miał 70 lat :-), czym potwierdził, że na naukę śpiewu nigdy nie jest za późno.

Osoby systematycznie uczęszczające otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

OPŁATY: Grupa piątkowa - początkująca

Opłata za cały semestr "Jesień 2022" wynosi 800 zł.

Opłata obejmuje:

 • 11 ponad 2 godzinnych spotkań grupowych (w grupie piątkowej pierwsze spotkanie jest bezpłatne)
  Nie ma zajęć 11.11.2022 r. ;

 • 1 spotkanie indywidualne 30-minutowe;

 • 60 minutową profesjonalną sesję nagraniową, podczas której uda się zarejestrować jedną piosenkę. Uczestnicy otrzymają m.in. swoje nagrania na wspólnej wirtualniej płycie CD

 • nieodpłatne (ograniczone jedynie grafikiem i wcześniejszymi zapisami) korzystanie z 3 sal prób wyposażonych w sprzęt estradowy;

 • podkłady muzyczne;

 • udział w koncercie finałowym warsztatów (dla chętnych w grupie początkującej)

 • sesję fotograficzną podczas koncertu finałowego
  - kliknij link do sesji z poprzednich warsztatów:
  KLIKNIJ

Opłaty, ryczałtowo za cały kurs, przyjmowane są przelewem po spotkaniu pokazowym. Pierwsze spotkanie w piątek 07.10.2022 r. - pokazowe jest bezpłatne i niezobowiązujące do udziału w szkoleniu.

W grupie początkującej będzie maksymalnie 12 uczestników.

Ważne! W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub nieobecności na zajęciach opłata nie będzie zwracana. Jeśli pojawi się potrzeba odpracowania zajęć można przyjść gościnnie do grup pozostałych. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy uczestnik zachoruje lub np. zostanie zmuszony do odbycia kwarantanny.

ZAPISY:

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: spiewajmy@akcja.pl
a powinny zawierać:
imię i nazwisko, telefon oraz wybór grupy.

Miejsce spotkań:
Piwnica Artystyczna Nutka Café , Warszawa, ul. Obozowa 82A


GRUPY ZAAWANSOWANE

We wtorki, środy w godz. 19.30-21.30 i czwartki 20.00-22.00
przede wszystkim zapraszamy uczestników poprzednich edycji warsztatów, na zajęcia w grupach dla zaawansowanych. W tym semestrze grupy zaawansowane przygotowują koncert pt. "Co nam w duszy gra".

Zapraszam do zapisania się do grupy facebook'owej www.facebook.com/groups/504741396270694.

W grupach zaawansowanych mogą znaleźć się również wokaliści nie biorący udziału wcześniej w Cotygodniowych Warsztatach Wokalnych, osoby traktujące warsztaty np. jako uzupełnienie lekcji indywidualnych, kształcący się również poza naszą placówką. Zapisanie się do tej grupy wymaga
wcześniejszego przesłuchania kwalifikacyjnego.

W grupach zaawansowanych będzie maksymalnie po 10 uczestników.

OPŁATY: Grupa środowa i czwartkowa

Opłata za semestr "Wiosna 2022" wynosi 900 zł.

Opłata obejmuje:

 • 12 ponad dwugodzinnych spotkań grupowych;

 • 1 spotkanie indywidualne 30-minutowe;

 • 60 minutową profesjonalną sesję nagraniową, podczas której uda się zarejestrować jedną piosenkę. Uczestnicy otrzymają m.in. swoje nagrania na wspólnej wirtualniej płycie CD

 • nieodpłatne (ograniczone jedynie grafikiem i wcześniejszymi zapisami) korzystanie z sali prób wyposażonej w sprzęt estradowy;

 • podkłady muzyczne;

 • udział w koncercie finałowym warsztatów z nagraniem wideo (dla chętnych w grupie początkującej, obowiązkowe w pozostałych);

 • sesję fotograficzną podczas koncertu finałowego
  - kliknij link do sesji z poprzednich warsztatów:
  KLIKNIJ

OPŁATY: Grupa wtorkowa - 850 zł.
Grupa ta ma o 1 spotkanie mniej w porównaniu do środowej i czwartkowej.
Nie ma zajęć 01.11.2022 r.

Opłaty w grupach zaawansowanych, ryczałtowo za cały kurs, przyjmowane są przelewem po dokonaniu zapisu e-mailem.

Płatność można podzielić na raty. Połowę wpłacić potwierdzając zapis, pozostałość gotówką na jednym z pierwszych spotkań. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu opłata nie będzie zwracana.

Grupa wtorkowa rozpoczyna zajęcia 04.10.2022 r.
Grupa środowa rozpoczyna zajęcia 05.10.2022 r.
Grupa czwartkowa rozpoczyna zajęcia 06.10.2022 r.

Szkolenie zakończymy koncertami 17 i 18 grudnia 2022 r.

Ważne! W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu lub nieobecności na zajęciach opłata nie będzie zwracana. Jeśli pojawi się potrzeba odpracowania zajęć można przyjść gościnnie do grup pozostałych. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy uczestnik zachoruje lub np. zostanie zmuszony do odbycia kwarantanny.

Pierwszeństwo na liście mają uczestnicy poprzednich edycji cotygodniowych warsztatów wokalnych.

Zakładamy, że w grupach zaawansowanych będzie 7-8 osób i spotkania będą trwały 2 godziny. Jeśli byłby kłopot ze znalezieniem takiej liczby uczestników przewiduję zmniejszenie liczby uczestników do 5-6 osób i skrócenie zajęć. Spotkania rozpoczynałyby się 30 minut później i tyle byłyby krótsze.


NIESYSTEMATYCZNY UDZIAŁ:

Istnieje również możliwość nieregularnego udziału w zajęciach - o ile będą wolne miejsca. W takim przypadku koszt uczestnictwa płatny każdorazowo po zajęciach
wynosi
80 zł od osoby. Z tej formy mogą skorzystać również osoby pragnące zorientować się, czy zajęcia spełniają ich oczekiwania. W takim przypadku konieczne jest również wcześniejsze zgłoszenie e-mailem. W cenie wejścia nie są uwzględnione koszty sesji nagraniowej. Osoba uczęszczająca niesystematycznie, chcąca skorzystać z sesji pokoncertowej będzie musiała za nagranie dodatkowo zapłacić.


Bardzo proszę zainteresowane osoby o zgłoszenia e-mailem, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 606 607 826.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.

Damian Czarnecki


Plan cotygodniowych spotkań w grupie dla początkujących wokalistów

I. ROZGRZEWKA APARATU MOWY – czas ok. 20 minut

1. Ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za poprawną pracę aparatu mowy.
2. Seria ćwiczeń artykulacyjnych.
3. Seria ćwiczeń dykcyjnych.


II. ĆWICZENIA ODDECHOWE – czas ok. 10 minut

1. Ćwiczenia fizyczne całego ciała.
2. Seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech PRZEPONOWO-ŻEBROWY pozwalająca uzmysłowić istnienie i funkcjonowanie przepony
i całego układu oddechowego.


III. ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU – czas ok. 30 minut

1. Połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych.
2. Ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu.
3. Wprawki wokalne mające na celu poprawienie brzmienia głosu
w niewygodnych rejestrach.

IV. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM WOKALU ,
NAUKA PIOSENEK, PUBLICZNE PREZENTACJE CHĘTNYCH UCZESTNIKÓW
- czas ok. 60 minut

W tej części na każdym spotkaniu będą poruszane różne zagadnienia, najczęściej w formie wykładu - prezentacji. Co drugie spotkanie będzie przeznaczane na pracę indywidualną z uczestnikami.


Wstępna lista tematów do IV części zajęć, na czerwono zaznaczane są tematy pozostałe do omówienia:

1. Uwagi na temat wizerunku scenicznego i zachowania przed publicznością.
2. Dobór repertuaru.
3. Praca z mikrofonem.
4. Próba znalezienia odpowiedniej interpretacji piosenki.
5. Wskazanie niedoskonałości warsztatowych i próba ich eliminacji.
6. Elementy mające wpływ na udany występ na festiwalach.
7. Nauka wspólnych piosenek (zbiorówek).
8. Higiena głosu, sposoby radzenia sobie z niedyspozycją głosu.
9. Stres, jak radzić sobie z przeszkadzającą tremą.
10. Najczęściej popełniane błędy techniczne – wyszczególnienie.
11. Najczęściej popełniane błędy dykcyjne i językowe.
12. Poprawny oddech przeponowo-żebrowy (wykład z prezentacją).
13. Prezentacja programów komputerowych niezbędnych dla wokalistów.Oraz wiele innych zagadnień wskazanych bezpośrednio przez uczestników zajęć.


Plan cotygodniowych spotkań
w grupach zaawansowanych

I. ROZGRZEWKA WOKALNA – czas ok. 15 minut

II. PRZYGOTOWYWANIE KONCERTU – czas ok. 105 minuthttp://www.youtube.com/watch?v=2qNv0KDhyXM

Piosenka finałowa koncertu kończącego CWW w czerwcu 2013 r.


kliknij plakat aby powiększyć

Zapraszam na indywidualne lekcje śpiewu

Zajęcia odbywają się w Warszawie na Woli
w Klubie Edukacji Muzycznej, ul. Obozowa 82A

Wolne terminy na zajęcia indywidualne - proszę kliknąć
   


Copyright © 2001-2022 Śpiewajmy