Kliknij by porozmawiać online GG 1390391

Ostatnia aktualizacja 20.09.2012 r.Serwis działa od 2001 roku


LISTA SUBSKRYPCYJNA
Zapisane osoby powiadamiamy
o zbliżających się warsztatach wokalnych, festiwalach piosenki
specjalnych ofertach. Zapraszamy


Zachęcamy do zakupu:

Multimedialne Warsztaty Wokalne

cena: 40 PLN + wysyłka

 


Serwis dla wokalistów ŚPIEWAJMY po raz kolejny zaprasza na:

Warsztaty wokalne w Warszawie
dla początkujących wokalistów

W trakcie zajęć będziemy: doskonalić aparat głosowy, oddech, szukać sposobu najefektowniejszego zaprezentowania się podczas występu na scenie oraz pracować z mikrofonem nad wybranymi piosenkami.

Warsztaty odbędą się w niedzielę

21.10.2012 r. w godz. 10.00-15.00

w Klubie Edukacji Muzycznej - Warszawa ul. Obozowa 82A

Warsztaty przygotowane są przede wszystkim dla osób rozpoczynających przygodę ze śpiewem i nie koniecznie bardzo młodych. Dolna granica wieku uczestników to 12 lat, górnej granicy nie ma.

Uczestnicy w trakcie zajęć posiądą wiedzę:

 • jak odpowiednio intonować dźwięk?

 • jak poprawnie oddychać?

 • jak osiągnąć doskonałą dykcję?

 • jak dobierać repertuar?

 • jak się najlepiej zaprezentować na scenie?

 • jak walczyć z tremą?

Całkowity koszt 5 godzinnych zajęć - 99 zł


Za 99 zł, poza uczestnictwem w zajęciach każdy wokalista otrzyma:

 • w celach szkoleniowych 10 dowolnie wybranych profesjonalnych podkładów muzycznych ze spisu na stronie http://www.spiewajmy.akcja.pl/karaoke.html; wybrane podkłady zostaną wysłane e-mailem niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za uczestnictwo;

 • materiały szkoleniowe;

 • certyfikat uczestnictwa w warsztatach wokalnych;

 • poczęśtunek, gorące i zimne napoje w Nutka Cafe;

Istnieje możliwość wystawienia rachunku, jeśli np. dom kultury lub szkoła chciałyby sponsorować zajęcia dla swoich podopiecznych.

UCZESTNICY / JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Uczestnicy warsztatów na zajęcia przygotowują:

 • luźny strój pozwalający swobodnie położyć się na podłodze;

 • lusterko kieszonkowe;

 • szalik;

 • kanapki (herbata i kawa będą do dyspozycji uczestników).

 • 2 polskie piosenki (teksty najlepiej wyuczone na pamięć),
  nad jedną będziemy pracować na zajęciach;

 • wydrukowane teksty w dwóch egzemplarzach;

 • ew. podkłady muzyczne na płycie CD jeśli nie występują w spisie na stronie ŚPIEWAJMY;

PODKŁADY MUZYCZNE

Uczestnicy zajęć mogą bezpłatnie otrzymać w celach szkoleniowych 10 podkładów muzycznych dowolnie wybranych z naszego spisu. Do wyboru jest ponad 3000 tytułów, spis znajduje się na stronie internetowej serwisu dla wokalistów ŚPIEWAJMY http://www.spiewajmy.akcja.pl/karaoke.html

ZGŁOSZENIA


Rezerwując miejsce, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej
do 18.10.2012 r. na adres:
spiewajmy@akcja.pl.

tu do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA

UWAGA!!! - ilość miejsc ograniczona do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna ilość uczestników to 4 osoby.
Uczestnicy po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w zajęciach oraz numer konta, na który powinni bezzwłocznie wpłacić ustaloną kwotę. Opłatę za uczestnictwo należy przesłać na konto najpóźniej do 2 dni po otrzymaniu zaproszenia inaczej zgłoszenie będzie anulowane. Wpłatę nalezy potwierdzić e-mailem lub telefonicznie. Otrzymanie wpłaty lub anulowanie zgłoszenia będzie przez organizatora potwierdzone e-mailem. Wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazane w zaproszeniu konto. Nie ma możliwości zapłaty gotówką w dniu zajęć.

Po zamknięciu listy uczestników (18.10.2012 r.) nie będzie możliwości zrezygnowania z kursu i zwrotu wpłaconych pieniędzy, chyba, że powstanie lista rezerwowa z osób, które zbyt późno wyślą karty zgłoszenia i uda się w miejsce osoby rezygnującej znaleźć nowego uczestnika. Osoby, które dokonają wpłaty i otrzymają od organizatora zajęć wybrane podkłady muzyczne nie będą mogły wycofać się już z uczestnictwa w zajęciach.


kontakt:

Damian Czarnecki
tel. 606 607 826
e-mail: spiewajmy@akcja.pl
strona:www.warsztaty-wokalne.pl

 

Uwaga!!! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów
z przyczyn niezależnych od organizatora, jednocześnie zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zajęć oraz dokona zwrotu wniesionych przez uczestników opłat za warsztaty w terminie do 7 dni od zaistniałego zdarzenia.


Zapraszamy na nasze profesjonalne warsztaty wokalne...

właśnie dzięki uczestnictwu w tych warsztatach lub współorganizując je
można pozyskać podkłady muzyczne z naszego
spisu podkładów. 


Copyright © 2001-2012 Śpiewajmy

 

 

 

 

 

Nasi przyjaciele:

http://www.nutkacafe.pl

 

http://plastuszkowo.w.interia.pl

http://www.doremifa.strefa.pl

www.doremifa.eu
www.zajeciagordonowskie.strefa.pl
www.gordonowskie.strefa.pl
www.fortepian.strefa.pl
www.skrzypce.strefa.pl
www.angielski-spiewajaco.strefa.pl
www.francuski.strefa.pl
www.przedszkole-muzyczne.strefa.pl
www.balet.strefa.pl
www.teatralne.strefa.pl
www.umuzykalnianie.strefa.pl
www.rytmika.strefa.pl
www.logorytmika.strefa.pl
www.wokalne.strefa.pl
www.piwnica.waw.plhttp://emisja.glosu.warszawa.w.interia.pl/
http://emisjaglosu.eu.interia.pl/http://www.warsztaty-wokalne.pl


http://projekt.kuchni.w.interia.pl

http://www.wycena-kuchni.strefa.pl/


http://www.korekta.waw.pl


http://www.twoj-impresariat.pl/